top of page

“Laisvė mokytis savanorystėje”

“Laisvė mokytis savanorystėje”

Turbūt nesutiksime žmogaus, kuris nenorėtų laimės, laisvės ar patyrimų.

Dažnai darbo su jaunimu lauke susiduriama su diskusijomis tarp jaunimo darbuotojų kaip įgalinti jaunus žmones atviruose jaunimo centruose/erdvėse. Kokius metodus naudoti veiksmingesniam ir efektyvesniam jaunuolio tobulėjimui? Ką jaunas žmogus patiria būdamas ilgalaikiame mokymosi procese?

Vietiniu, nacionaliniu bei globaliu mastu, savanorystės formų turime įvairių, kurių įvairovė atliepia skirtingų jaunų žmonių poreikius. Kas nori, gali savanoriauti momentiniu principu ar tarptautiniu, išvykstant į kitą šalį (kol buvo tai galima), kas nori, gali turėti ilgesnį laikotarpį savoje bendruomenėje, mieste, kuriame gyvena ar organizacijoje, kuri yra vienintelė jo miestelyje. Šiuo atveju, šis, “Laisvė mokytis savanorystėje” modelis, ypatingai tinka naudoti atviro darbo su jaunimu kontekste nepaisant ar veiklos vyks “gyvai” ar ‘virtualiai”.

Laisvė mokytis savanorystėje yra viena iš puikiųjų galimybių ir inovatyvių savanorystės modelių struktūrų naudojama mūsų įgyvendinamo projekto “VIRSMAS2” rėmuose, kuri padeda jaunam žmogui per ilgesnį laiko tarpą pažinti ir eksperimentuojant suprasti save. Jaunas žmogus per 4-6 mėnesių laikotarpį, gali patirti įvairių mokymosi patirčių atvirame jaunimo centre ar atviroje jaunimo erdvėje. Šiuo atveju, pas mus, Žalianamyje.

Dizainas Urtės Narkevičiūtės, projekto “Skaitmeninė galia”, rėmuose

Nuo 2019 metų šis modelis intensyviau veikia Žalianamyje ir per šį laikotarpį jame dalyvavo daugiau nei 20 jaunuolių, kurie turėjo galimybę patirti tęstinio mokymosi, per patyrimus, procesą. Įgyvendinti norimas iniciatyvas skirtingais formatais.

Šis modelis unikalus tuo, kad skiriamas ypatingas dėmesys kiekvienam savanoriaujančiam jaunuoliui, per individualias konsultacijas bei komandines refleksijas pažinti save, atpažinti pasikartojančius savo elgesio modelius, gilintis į savo esatį ir siekti išsikeltų asmeninių tikslų įgyvendinant įvairias praktines veiklas organizacijos (ir ne tik) aplinkose.

Grupinės refleksijos vyksta mažiausiai du kartus į mėnesį, kiekvienas jaunas žmogus turi galimybę sukurti kažką sau ir dėl savęs - konkrečią veiklą, kuri yra patirtis ir terpė reflektuoti apie save bei savo santykį komandoje. Savanoriai turi galimybę ir įgyti skaitmeninius įsivertinimo ženklelius virtualioje mokymosi platformoje www.vilnius.cityoflearning.eu, kuri apjungia ir kitus besimokančius miestus.

Ši savanorystė nėra apribojama įgyvendinimu tik gyvai ar virtualiai, ji lanksčiai yra priderinama prie išorinių faktorių bei pačios organizacijos poreikių ar tikslų.

Pagrindinis pozityvaus mokymosi ingredientas - laisvė, pozityvas ir stipriųjų savybių stiprinimas per lygiavertišką ir kritišką santykį su jaunimo darbuotoja saugioje ir profesionalioje erdvėje.

Buvusių savanorių pasidalinimai:

Viena iš savanorių, Goda, kuri pradėjo dalyvauti šiame savanoriavimo modelyje jau nuo 2017 m., dalinasi “Savanorystė man - universalus įrankis, kurio pagalba ne tik gali padėti kitiems, bet ir sau, ugdydama(s) savyje kompetencijas per veiklas ir įgūdžius, kuriuos įgauni ar tobulini savanoriaujant. Vienas svarbiausių privalumų - galimybė mokytis ir tobulėti lygiavertiškai tiek individualiai, tiek komandoje.”

Emilija, mūsų centro lankytoja jau kelis metus ir buvusi savanorė - “Savanorystė Žalianamyje suteikė daugiau spalvų mano gyvenime. Savanoriaujant, reikėjo daug kartų išeiti iš komforto zonos, išdrįsti išbandyti naujoves. Šios savanorystės dėka atradau komandos refleksijas, kurių metu išmokau įvardinti, kaip jaučiuosi, atvirai ir nuoširdžiai. Man pati savanorystė ir yra apie ryšio kūrimą su kitais, savęs kelionę, naujas patirtis, džiaugsmą.”

Rytė, buvusi savanorė ir iki dabar aktyvi mūsų lankytoja - “Man “Laisvė mokytis savanorystėje” - tai galimybė tobulėti klystant ir mokantis iš savo klaidų, kurti ir stiprinti ryšius su bendraminčiais, augti ir siekti tapti geriausia savęs versija. Savanorystė mane įgalino pastebėti ir suprasti savo emocijas, paskatino vidines refleksijas, kurios padėjo keisti požiūrį į kitus žmones, aplink vykstančius procesus ir save.”

Projektą finansuoja: Jaunimo reikalų departamentas prie SADM

Straipsnio autorė: Brigita Baškevičiūtė

Comments


bottom of page