top of page

Projektas VIRSMAS

Artėjant metų pabaigai tuo pačiu artėja į pabaigą ir projektas “VIRSMAS”, kuris vyko 2018 - 2019 metais Jaunimo reikalų departamento atvirųjų jaunimo centrų ir erdvių veiklų finansavimo programos rėmuose. Projektas apjungė savyje tris jaunų žmonių asmenybės tobulėjimo ir, tuo pačiu, Žalianamio komandos vykdomo darbo su jaunimu kryptis: emocinės sveikatos stiprinimą, fizinės sveikatos stiprinimą ir karjeros palydėjimą. Viso per du metus įvyko 338 veiklos, kuriose dalyvavo 1750 unikalių lankytojų, kurių amžius nuo 14 iki 29 metų.

Emocinės sveikatos stiprinimo kryptyje vyko reguliarūs meditacijos užsiėmimai, paremti savistabos ir emocijų terapijos metodais, kūrybinių tyrinėjimų užsiėmimai, paremti meno terapijos metodais bei skandinaviški LARP patyriminiai žaidimai, paremti teatrinės improvizacijos metodais.  Fizinės sveikatos stiprinimo kryptis pasiūlė išties platų veiklų spektrą, apjungiantį savyje tiek fizinio kūno stiprinimo praktikas, tokias kaip vinyasa flow joga, akro joga, šokiai, tiek sveikatingumo įgūdžių ugdymą maisto gaminimo dirbtuvių metu, paskaitų sveikatingumo tema metu, veiklų, nukreiptų į ekologiškumą metu. 

“VIRSMO” projekto karjeros palydėjimo kryptis pasiūlė tiek socialinių įgūdžių, reikalingų sėkmingai integracijai į darbo rinką ugdymą atvirų grupinių užsiėmimų metu, tiek individualų darbą jaunuoliams gryninantis dominančias veiklų kryptis, integruojantis ar reintegruojantis į darbo rinką ir/ar švietimo sistemą. Viena didžiausių projekto stiprybių, paskatinusių reikšmingus pasikeitimus programos dalyviuose tapo būtent individualios konsultacijos su skirtingas konsultavimo metodikas taikančiais konsultantais. Viso tokį individualų darbą turėjo galimybę gauti virš 70 jaunuolių, kurie dalyvavo virš 250 konsultacijų. 

Siekdami įsivertinti visus vykusius projekto metu procesus grįžtamojo ryšio paprašėme tiek iš vykdytojų pusės, tiek iš pačių dalyvių pusės. Šiame straipsnyje kviečiame apžvelgti kelių projekto vykdytojų atsiliepimus apie tai, koks buvo “VIRSMAS” jų akimis bei ką šis projektas suteikė jiems asmeniškai. “Programa „Virsmas” nuostabiai įprasmino Žalianamio veiklą. Veiklos, kurios vyko centre kaip atskiros, tarpusavyje lyg ir nesusijusios, „Virsmo“ programoje susijungė į labai prasmingą jauno žmogaus savęs pažinimo ir tobulėjimo kelią. Labai džiaugiuosi, kad suteikėme jaunuoliams galimybę patiems rinktis jiems patinkančias įvairaus spektro „Virsmo“ veiklas, užsiėmimus ir juose augti, tobulėti ir patirti naujus savo asmenybės pokyčius. Be to, „Virsmo“ dėka turėjome progą užmegzti naujus bendradarbiavimo ryšius su kitais jaunimo centrais. Su pažintiniais vizitais aplankėme Rietavo, Aukštadvario, Elektrėnų ir Panevėžio atviruosius jaunimo centrus, dalinomės patirtimi ir susipažinome su kitų centrų jaunimu. „Virsmas“ stipriai suvienijo programos vykdytojų komandą, kuri kartu su programos dalyviais auga ir tobulėja, drąsiai, atvirai ir labai kūrybiškai priimdama iššūkius ir ieškodama kuo efektyvesnių metodų ir sprendimų darbe su jaunimu. Esu labai dėkinga visai „Virsmo“ vykdytojų komandai ir savanoriams, aktyviai prisidėjusiems prie „Virsmo“ įgyvendinimo. Ši dviejų metų programa džiugina ne tik pasiektais rezultatais, bet ypač pačiu ilgalaikiu procesu, kur kiekvienas jaunuolis pasirenka savo dalyvavimo bei įsitraukimo kryptį ir tempą. Labai tikiuosi, kad „Virsmo“ programa bus tęsiama ir 2020-2021 metais. ——— Aušra Lasauskaitė, Antakalnio atviro jaunimo centro-Žalianamio direktorė

“Dalyvaujant “Virsmo” projekte ir konsultuojant jaunimą man buvo proga pačiam išplėsti savo užsiėmimų formatą bei turinį. Pradžioje tikėjausi daugiau aptarinėti klausimus apie profesijos pasirinkimą, motyvaciją ar sėkmę, bet maloniai nustebau, kad didelio susidomėjimo sulaukė ir temos apie emocijų pažinimą bei valdymą, dėmesingumą, meditaciją bei savęs pažinimą. “Virsmas” man buvo puiki proga pamatyti ir gyvai susitikti tiek daug nuostabių jaunų žmonių, kurie ieško atsakymų į visai nepaprastus klausimus bei ieško jų ne išorėje, o savo viduje. Išties, džiugu buvo suprasti, kad yra nemaža dalis jaunimo, kurie tuo gyvena, kurie galvoja plačiai, kurie jaučia atvirai, kurie tiki permainomis ir pradeda jas visų pirma savyje. Tai išties nuteikia optimistiškai, kai realiai matai, kad pasaulyje tikrai daugėja sąmoningų žmonių.”  ——— Ugnius Leimontas, savistabos ir emocijų valdymo mokytojas “Man VIRSMAS buvo nuolatinis netikėtumas ir tikras džiaugsmas: netikėtumas dėl vis naujų žmonių, susitikimų, istorijų, situacijų, pokalbių; džiugesys dėl ateinančių jaunuolių, dėl esančios galimybės jiems tyrinėti, pažinti save, išbandyti skirtingus metodus, susitikti su skirtingų krypčių, veiklų specialistais. Šis projektas unikali galimybė jaunuoliams atrasti sau tinkamiausią būdą suvokti savo emocinę būseną, ryžtis daryti pokyčius, susirasti bendraminčių draugų, suvokti savo stiprybes ir silpnybes, ir, žinoma, sustiprėti, labiau pasitikėti savimi, drąsiau siekti savo svajonių. Šis projektas, tikiu, kad daugeliui tapo atradimu, juk retai pasitaiko galimybė vienoje vietoje gauti tiek daug būdų, patirčių, žinių, skirtų asmeniniam tobulėjimui bei asmeninio kelio pasirinkimui. Širdis džiaugiasi, kad prie tokios sukurtos galimybės prisidėjau ir aš. Esu dėkinga ir laiminga tapusi projekto dalimi, nes ne tik galėjau dalintis savo tikėjimu, žiniomis, patirtimi bei metodu, bet ir ūgtelėjau pati. Augimui labai didelės įtakos turėjo komandos nariai, jų skirtumai, skirtingi metodai, požiūriai, bet visus vienijantis bendras tikslas - dalintis savo veikla norint padėti jaunuoliams. Šio projekto dėka sustiprėjo ir mano pačios pasitikėjimas savimi, tikėjimas tuo, ką darau. Dar labiau įsitikinau, kad mano turimos patirtys ir žinomi išbandyti būdai, jaunuoliams gali tapti pavyzdžiu, kaip spręsti savo problemas, kaip atrasti vidinę ramybę, kaip atsipalaiduoti, kaip tikėti savimi. Tad noriu ir toliau dalintis ir tuo pačiu augti, kaip asmenybė ir kaip savo srities specialistė. Ačiū Žalianamio komandai už tikėjimą manimi ir mano veikla - tai man be galo reikšminga!” ———— Fausta Anulytė, “Kūrybinių tyrinėjimų” autorė “Tikiu, kad šis projektas buvo svarbus jaunimui būtent dėl jo ilgalaikio proceso, kurio metu dalyviai, kurie patirdavo giluminius virsmus per individualias konsultacijas galėdavo tęsti procesą per reguliarius grupinius užsiėmimus. Kadangi mano veikla buvo sutelkta į neatsiejamą sąsają tarp fizinio kūno ir pasąmonės arba giliai užspaustų jausmų, jogos užsiėmimai buvo mano pagrindinis įrankis, kaip praktika sukurti arba puoselėti tą ryšį. Pats projektas buvo man labai svarbus pirmiausia dėl to, jog tai buvo galimybė pamatyti, kokie unikalūs ir skirtingi yra jaunuoliai, kaip skiriasi kiekvieno dalyvio vidinių procesų trukmė ir intensyvumas. Asmeniškai suvokiau, kad kartu nueiti su kitu ir pasiekti jo giliai glūdinčius įsitikinimus pasąmonėje reikalauja abipusio pasitikėjimo.” ———— Giedrė Kazragytė, jaunimo darbuotoja, jogos mokytoja

“Projektas “Virsmas” man tapo didžiausiu mokytoju, suteikusiu daugybę vertingų pamokų bei  galimybę išgyventi giluminį virsmą savo pačios asmeniniame ir profesiniame kelyje. Per šiuos du metus pamačiusi dešimtis ir net šimtus tokių skirtingų projekto dalyvių ir jų vidinių iššūkių pasisėmiau įkvėpimo, reikšmingų suvokimų, idėjų ir atradau grynąją vertę tame, kokį pokytį kuriame savo kasdieniu darbu. Malonu matyti, kaip pavienės ir tokios skirtingos grupinės veiklos ir individualus darbas susilieja į vieną sinergiją ir tokiu būdu leidžia kiekvienam lankytojui patirti įvairialypę kelionę per savo paties vidinį pasaulį.” ———— Gintarė Joteikaitė, jaunimo darbuotoja, projekto koordinatorė, karjeros mentorė Dėkojame visai “VIRSMO” komandai už sukurtą tęstinį pokytį ir galimybes jaunimui! Šiame straipsnyje apžvelgėme projektą vykdžiusios komandos atsiliepimus, kviečiame laukti tęsinio, kuriame pristatysime pačių projekto dalyvių atsiliepimus. 

Comments


bottom of page