top of page

VIRSMAS 2: Ilgalaikė mentorystė ir individualios konsultacijas 

Viskas prasidėjo nuo „VIRSMAS” projekto 2018 metais - dvejus metus įgyvendinamos idėjos, kuri gimė ir buvo vykdoma atvirajame jaunimo centre, Žalianamis, orientuotą į jaunų žmonių (14-29 amžiaus) emocinės ir fizinės sveikatos stiprinimą bei karjeros orientavimą. Vykdoma  „ karjeros planavimo ir orientavimo” programa, sudaryta iš reguliarių „karjeros klubo” užsiėmimų ir asmeninio konsultavimo, tapo visapusiško gyvenimo „virsmo” procesu kiekviename projekto dalyvyje - tiek jaunuose žmonėse, kurie pradėdavo individualiai konsultuotis, tiek komandos nariuose, kurie vesdavo konsultacijas ir palydėdavo jaunuolius per jų gyvenimo iššūkius. Nors iš pradžių kiekvienam jaunuoliui, įsipareigojusiam tęstiniam darbui su savimi, per porą mėnesių buvome numatę tarp 3-5 nemokamų konsultacijų  vėliau pradėjome pastebėti, kad yra poreikis daug ilgesniam procesui ir kad tai tik visa ko pradžia. Kai kurie jauni dalyviai,  pradėję šią vidinę kelionę su jaunimo darbuotojų ir įvairių konsultantų palydėjimu tęsė procesą iki metų trukmės ir ilgiau, kuomet ir pradėdavo vykti reikšmingi pokyčiai jų gyvenimuose. Laikui bėgant pradėjo grynintis aiškesnė jauno žmogaus palydėjimo sistema, kurios šerdimi tapo tęstinumas ir reguliarumas, suteikiamas jaunimo darbuotojo, kaip pagrindinio lydinčio asmens ir tapusio jauno žmogaus vingiuoto kelio „pakeleiviu”. 

Kas yra ta ilgalaikė Mentorystė?  Po dvejų metų, projektui pasibaigus, 2020 metais jis tęsiasi, kaip „VIRSMAS 2", ir dabar mes tą tęstinį ir nuoseklų jauno žmogaus palydėjimo procesą vadiname ilgalaike „Mentoryste”. Šio proceso pradžioje jaunas žmogus turi galimybę pasirinkti jam artimiausią jaunimo darbuotoją, kuris tampa dalyvio „Mentoriumi” ir palydovu. Šiuo metu Žalianamio komandoje dirba keturios jaunimo darbuotojos: Brigita, kuri vykdo mentorystę per savanorystės programą „Laisvė mokytis savanorystėje”, pagrįstą kritinio mąstymo lavinimu; Gintarė, kurios specializacija yra karjeros orientavimas, savirealizacijos paieška bei vidinių nuostatų keitimas; Giedrė, kurios specializacija yra asmenybės sugrįžimas į vientisumą per kūno, proto ir emocijų apjungimą į vienį; ir naujausia mūsų komandos narė - Aušra, kuri specializuojasi jauno žmogaus kūrybinio potencialo išlaisvinimu per meninę raišką. Su Mentoriaus pagalba, kiekvienas jaunas žmogus iš pradžių įsivardija savo esminius poreikius, išsigrynina pagrindinius vidinius ir/arba išorinius iššūkius ir nusibrėžia savo norimus siektinus tikslus, kurie gali kisti proceso eigoje. 

Tolimesnis procesas yra sutelktas į giluminį darbą su savimi, kaip kad vidinių nuostatų atpažinimas, užspaustų emocijų integravimas arba santykių su artimais išsigryninimas, kurio metu kiekvienas dalyvis turi galimybę turėti asmenines konsultacijas tiek su specializuotais konsultantais, tiek pastovius susitikimus su savo mentoriumi. Jaunimo darbuotojas, kaip mentorius, tampa jauno žmogaus stabilumo „ašimi”, su kuriuo vyksta kas savaitinė refleksija ir visų patirčių, gautų kitose sesijose  su konsultantais,  integravimas. Perėjus vidinį procesą, paremtą darbu su savimi, jaunam žmogui tampa daug lengviau išsikelti išorinius tikslus, kurie, tikėtina, tampa labiau pagrįsti vidinio aiškumo, ir tokiu būdu jaunuolis gali planuotis savo ateities viziją, kuri paremta autentišku savęs pažinimu ir vidinės motyvacijos suvokimu.  Projektas "VIRSMAS 2" tęsis iki 2021 metų pabaigos ir nuo naujųjų metų sausio mėnesio bus renkami nauji dalyviai, kurie norėtų geriau pažinti save ir keliauti kartu per ilgalaikės mentorystės procesą šalia pasirinkto jaunimo darbuotojo bei su kitų konsultantų pagalba.  Straipsnio autorė: Giedrė Kazragytė *Projektą finansuoja Jaunimo reikalų departamentas 

Comments


bottom of page