top of page

Projektas “RESTARTAS”

Projektas “RESTARTAS” – tiems, kas siekia atrasti mylimą darbą ir save iš naujo

2021 metų sausio mėnesį Žalianamyje startuoja projektas “RESTARTAS”, skirtas 18-35 metų jauniems žmonėms, kurie šiuo metu nedirba ir nesimoko bei norėtų šiuos metus skirti išsamesniam savęs pažinimui, asmeninės veiklos ir savirealizacijos krypties ar krypčių išsigryninimui, siekiant tvaraus įsidarbinimo.

Projektą inicijavo ir įgyvendina dvi Žalianamio jaunimo darbuotojos – Gintarė Joteikaitė ir Giedrė Kazragytė, kurios projekte atliks dviejų pagrindinių dalyvių mentorių vaidmenį, kurių palydėjime jauni žmonės reflektuos asmenines patirtis, formuos ateities vizijas ir kryptingai sieks asmeninių tikslų.

Taigi, “RESTARTO” programa yra sudaryta iš šių dalių:

ASMENINĖ MENTORYSTĖ – tai nuoseklus tęstinis kiekvieno dalyvio lydėjimas, palaikant nuolatinį ryšį su viena iš projekto mentorių (Giedre arba Gintare). Mentorystė apima reguliarias individualias konsultacijas (kartą per 1-2 savaites) bei virtualų ryšio palaikymą atliekant asmenines užduotis, iškilus iššūkiams, dalinantis rezultatais.

INDIVIDUALIOS KONSULTACIJOS – tai papildomos individualios konsultacijos su Žalianamio komandoje dirbančiais įvairių sričių specialistais – konsultantais, siūlančiais įvairius savęs pažinimo metodus. Plačiau apie konsultantus galite perskaityti čia: https://zalianamis.lt/2020/02/21/apie-individualius-virsmas-2-konsultantus/. Šios konsultacijos tai papildoma priemonė, kuri praturtins mentorystės procesą ir leis dalyviams pažvelgti į save, savo poreikius bei iššūkius iš įvairių perspektyvų.

ASMENINIŲ INICIATYVŲ PALAIKYMAS IR ĮSIDARBINIMAS – projekto metu dalyviai bus palaikomi ir skatinami asmeniniame tvaraus įsidarbinimo, savęs realizavimo darbo rinkoje kelyje. Taip pat, esant poreikiui, turėsime galimybę finansiškai paremti asmenines dalyvių iniciatyvas, susijusias su trokštamais įgyvendinti projektais, iniciatyvomis, individualios veiklos pradžia ir pan. GRUPINIAI MOKYMAI – visa 30 dalyvių grupė kartą per mėnesį dalyvaus visos dienos mokymuose, kurių metu bus stiprinami asmeniniai įgūdžiai, dalinamasi projekto patirtimis, mezgami bendradarbiavimo ryšiai.

RETREATAI – viso projekto eigoje bus organizuojamos 2-3 išvykos su nakvynėmis, kurių metu dalyviai reflektuos, dalinsis, mokysis drauge.

Programa sukurta įsikvėpus mūsų jau įgyvendinamo projekto “VIRSMAS” rezultatais bei išplėtus šios programos paslaugų paketą.

Projektas “RESTARTAS” tęsis iki pat 2022 metų liepos vidurio, tad visų dalyvių laukia išties globalūs ir giluminiai asmeniniai pokyčiai. Svarbu ir tai, jog nors pačios programos tikslas yra padėti įsidarbinti, tačiau tuo atveju, kuomet dalyviai atrastų darbą ir įsidarbintų, tai nereikštų, jog jie prarastų savo teisę toliau dalyvauti projekte. Anaiptol, visiems 30-iai dalyvių programa tęsis iki 2022 m. vasaros.

SUSIDOMĖJUSIUS KVIEČIAME PILDYTI DALYVIŲ REGISTRACIJOS ANKETĄ:

Projektas “RESTARTAS” yra dalis programos “Alternatyvių investicijų detektorius”, kurį finansuoja Europos socialinis fondas. Dalyvavimas programoje NEMOKAMAS.

Comments


bottom of page